YURT İÇİ TAŞIMACILIKTA ALICIDAN ÖDEMELİ PAKET GÖNDERİM KURALLARI

YURTİÇİ TAŞIMACILIKTA ALICIDAN ÖDEMELİ PAKET GÖNDERİM KURALLARI

1-) GÖNDEREN tarafından yapılacak navlun ücreti alıcı tarafından ödenecek gönderimlerde, alıcı kargo ücretini ödemez ise teslimat yapılmaz. GÖNDEREN, talimatı olmaksızın teslimat yapılsa dahi kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme konusundan doğan gecikme ve anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk üstlenmez.

2-) Ücret alıcıdan gönderim esasları şunlardır;

    2.a) Alıcı ya da göndericiden herhangi biri cari olduğunda tüm gönderiler taşınabilir.

    2.b) GÖNDEREN ya da alıcı cari olmadığında GÖNDEREN şirket ise doküman dışı ürünler ücret alıcı             olarak taşınabilir. Bunun dışında kalan hallerde ücreti peşin ödenmeyen paket taşınmaz.

3-) Alıcının her hangi bir sebeple kargoyu teslim almayı kabul etmemesi veya alıcı ya da göndericiden kaynaklanan sebeplerle kargonun teslim edilememesi durumunda GÖNDEREN taşıyıcıyı kargo taşıyıcısı olarak seçtiğini ve taşıyıcının profesyonel bir depocu olmadığını peşinen kabul eder. GÖNDEREN, eğer kargo alıcı tarafından kabul edilmez veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemez ise kargonun depo işletmecisine verilmesini, kargonun profesyonel depo işletmecisinin depolarında bekletilmesini ve bundan doğacak masrafları profesyonel depo işletmecisine ödemeyi kabul eder..

4-) GÖNDEREN, kargonun alıcı tarafından kabul edilmediği veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemediği durumlarda kargonun GÖNDERENe iade edilmesini ve geri getirme masraflarını ödemeyi peşinen kabul eder.